Meilida Pigment Industry CO.,LTD.

Post code: 053000

Add: Zhaoquan Hengshui Hebei China

Domestic Office

Tel:0086-318-2049669/2049280

Fax:0086-318-2049676

Ge Weifeng:MB:13081813113

E-mail​:13081813113@163.com

Zhang Xingzhi(Domestic trade):MB:13103180039

E-mail​:13103180039@163.com

Liu Xiaoqian(Foreign trade):MB:15131800545

E-mail​:15131800545@163.com

Wu Xiao(Foreign trade):MB:15130857883

E-mail:15130857883@163.com

Technology

Zheng Jinfeng:Tel:0086-318-2049486

MB:13833805790

E-mail​:13833805790@163.com

Wang Youli:Tel:0086-318-2049669

MB:13102765832

E-mail​:W13102765832@163.com

Sun Shuping:Tel:0086-318-2049669

MB:15933181212

E-mail​:15933181212@163.com

Domestic Office

Shanghai Office:Huang Xiaohui: 13701768312

Qi Zhiguang: 18602103181

Tel(Fax):021-62057226

Wenzhou Office:Cui Yingjie:13857707239

Changzhou Office:Sun Xuejian:13663187528

Guangzhou Office:Qi Zhiyong: 13600093282

Lin Zhenqiang: 15127886639

Tianjin Office:Zhang Guichang: 13602011966

Tel(Fax): 022-58290162

Shandong Office:Wang Youcheng: 13803186634

Xinan Office:Li Yongheng: 18031880798